Rahman'ın Dostları ile Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark (Paperback)

Rahman'ın Dostları ile Şeytan'ın Dostları Arasındaki Fark By Sheikh-Ul-Islam Ibn Taymiyyah Cover Image
$29.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Homd Alloh icindir. O'ndon vord1m ister, hidovet ve bog1;;lomo-s1n1 tolep ederiz.Nefislerimizin;;erlerinden ve omellerimizin kotuluklerindenO'nos1g1n1r1z.Alloh'1nhidovet verdigini (dogru volo ilettigini) sopt1rocok, sopt1rd1g1no do hidovet verecek voktur. Biz;;ehodet ederiz ki Alloh'don bo;;ko iloh voktur ve vine;;ehodet ederiz ki Muhommed - sollollohu olevhi ve sellem- O'nun kulu ve Resuludur. Hok olon bir din, hOdo ve dininhepsini os1klomok is in Resulunu gondermi;;tir. Alloh;;ohit olorok veter.

Product Details
ISBN: 9786952214740
ISBN-10: 6952214747
Publisher: Sheikh-Ul-Islam Ibn Taymiyyah
Publication Date: February 24th, 2023
Pages: 154
Language: Turkish