İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği (Paperback)

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği By Muhammed Nasıruddin El-Elbani Cover Image
$27.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Bir ve tek Allah'a hamdolsun. Sal t ve sel m

kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan o y ce

peygambere, onun aile halkına, ashabına ve

askerlerine.

Uzun asırlardan beri m sl man kel m

limlerinin bazıları arasında yanlı���� bir d ���� nce ve

tehlikeli bir g r ���� ortaya ıkmı���� bulunmaktadır. Bu da

onların: " h d hadis ����er' h k mlerde delil

olmakla birlikte, ����sl m ak id meselelerinde delil

de����ildir" ����eklindeki g r ����lerdir. Bu g r ���� m teahhir

birtakım usul alimleri de kabul etmi����, a����ımızda

birtakım yazarlar ve ����slam davet ileri de benimsemi����

bulunmaktadır. yle ki, bazıları bunu ara����tırılması ve

tartı����ılması's z konusu olmayacak kadar apa ık bir

h k m gibi kabul ettiler. Bazıları daha ileriye de

giderek kesinlikle h d hadisler esas alınarak akide

olu����turulamaz. Bu i����i yapan bir kimse fasık ve

g nahk rdır.

Bu istisn i g r ����e cevab vermek amacıyla

ge mi����te ve g n m zde bir ok ����slam limi yazılı

cevablar vermi����lerdir. Bu husustaki en nemliProduct Details
ISBN: 9784677223443
ISBN-10: 4677223440
Publisher: Muhammed Nasıruddin El-Elbani
Publication Date: March 15th, 2023
Pages: 60
Language: Turkish